ladyLein startpagina


Geologie start
Van geologie naar bodem
Wat is bodem
Bestanddelen bodem
Wat zit er in deze grond
Nederland grondsoorten
Vruchtbaarheid bodem
Definities gesteenten
Bestanddelen gesteente
Indeling aarde
Drie hoofdtypen gesteente
Stollings-gesteente
Sediment-gesteente
Metamorf-gesteente
Bodemlagen: horizonten
Bodemlagen: formaties
Indeling gesteente
Indeling mineralen
Indeling geologie
Geologische perioden


Sediment gesteenten

Het verschil tussen erosie en verwering is dat bij erosie de grond verplaatst wordt, terwijl bij verwering de grond wel in stukjes breekt (mechanische verwering) of chemisch verandert (chemische verwering) maar op dezelfde plaats blijft.

Gesteente wordt afgebroken: verwering
Verwering van gesteente is het natuurlijke proces waarbij dit materiaal verandert als gevolg van invloeden van weer, klimaat, zogeheten exogene krachten en de onder invloed van bodembiologie. Het gesteente breekt in stukken (mechanische verwering) of lost op of verandert anderszins (chemische verwering).

Gesteenten kunnen op verschillende manieren worden afgebroken, bijvoorbeeld:
- water, gletsjers, die het gesteente slijten
- zuurstof en stoffen in het water die er chemisch op inwerken
- temperatuurverschillen geven mechnische inwerking
- wind, vooral op grotere hoogten
- de druk van plantenwortels die met hun groei de steen opendrukken
- bacteriën en andere lithobionten (organisme dat op of in een steen leeft) die inwerken op de chemische samenstelling van gesteente
Voor chemische verwering veel water nodig. Chemische verwering zal dan ook het dominante verweringsproces in natte klimaten zijn, terwijl mechanische verwering in droge klimaten dominant is.


door water

door water en chemie

door temperatuur-verschillen

door levend organisme

door water
 

door water
 

door temperatuur-verschillen
en wind

door ijs
 

Sedimenten worden verplaatst

Nadat het gesteente is veweerd worden de sedimenten verplaats naar andere plekken,
bijvoorbeeld door zee, rivieren, ijs, wind.


Sedimenten worden afgezet

Als sedimenten ergens anders zijn aangekomen worden ze afgezet.
Sedimenten kunnen worden ingedeeld naar hun afzettingsmilieu (facies).

Fluviatiel: door stromend water, beek, rivier: grind · zand · zavel · silt · leem · klei  
Marien: door stromend water, zee: grind · zand · zavel · silt · leem · klei  
Lacustrien: door stromend water, meer: grind · zand · zavel · silt · leem · klei  
Kalkhoudend: door skeletten: mergel · moeraskalk · travertijn  
Eolisch: door de wind: zandlöss · löss  
Glaciaal: door een gletsjer of ijskap: keimergel · keileem  
Organogeen: door planten: hoogveen · laagveen  
Glaciofluviaal: door landijs of gletsjers    
Pyroklastisch: door vulkaanuitbarstingen    
Evaporiet: door verdamping    

krijtrotsen
 

gesteente lagen
 

mergelgroeve Zuid Limburg
 

zand duinen en vlaktes