ladyLein startpagina


Geologie start
Van geologie naar bodem
Wat is bodem
Bestanddelen bodem
Wat zit er in deze grond
Nederland grondsoorten
Vruchtbaarheid bodem
Definities gesteenten
Bestanddelen gesteente
Indeling aarde
Drie hoofdtypen gesteente
Stollings-gesteente
Sediment-gesteente
Metamorf-gesteente
Bodemlagen: horizonten
Bodemlagen: formaties
Indeling gesteente
Indeling mineralen
Indeling geologie
Geologische perioden


Bestanddelen van de bodem

Bestanddelen van grond
* mineraal:
    - zand
    - silt
    - lutum
* organische stof:
    - humus
    - veen


Bodem bestaat uit deeltjes.
Deze deeltjes zijn niet allemaal even groot.
De grootte heet bodemtextuur.
Bodemtextuur = korrelgrootte:
lutum
silt
zand
grind
stenen
keien
blokken

(<2m)
(2 tot 63m)
(63m tot 2mm)
(2mm tot 63mm)
(63mm tot 200mm)
(200mm tot 630mm)
(> 630mm)
Zand bestaat uit zeer kleine stukjes steen, zandkorrels, tussen 63 micrometer en 2 millimeter.
Zand grof 2,00 mm - 0,30 mm
Zand matig 0,30 mm - 0,15 mm
Zand fijn 0,15 mm - 0,06 mm


Silt bestaat uit korreltjes die tussen de 2 en 63 micrometer (m) vallen.
Silt 0,063 0,002 mm
Lutum bestaan uit platte plaatjes die op elkaar zitten.
Een deeltje wordt lutum genoemd als het wat grootte betreft kleiner is dan 2 m.
Er is sprake van klei als de lutumfractie groter dan 25% is.
Er is sprake van zavel als de lutumfractie tussen de 8% en 25% zit en de rest zand is.
Lutum < 0,002
Humus of teelaarde is het traag afbreekbare deel van organische stof in zuurstof-rijke bodem. Het gaat hierbij om dood materiaal van plantaardige en in mindere mate van dierlijke oorsprong, waarbij de specifieke celstructuur van de oorspronkelijke bestanddelen door eerdere biologische afbraak reeds verloren is gegaan.

Veen is een grondsoort, die is opgebouwd uit gehumificeerd plantaardig materiaal. Deze natte, sponsachtige grondsoort is gevormd door afgestorven planten in moerassen en later bewaard gebleven onder natte, zuurstof-arme omstandigheden. Afgezien van de organische samenstelling is het bijzondere aan veen dat het ter plaatse is gevormd. Gedroogd veen is bruikbaar als brandstof (turf). Diep begraven veen, blootgesteld aan toenemende druk en temperatuur verandert in bruinkool of steenkool.