ladyLein startpagina


Geologie start
Van geologie naar bodem
Wat is bodem
Bestanddelen bodem
Wat zit er in deze grond
Nederland grondsoorten
Vruchtbaarheid bodem
Definities gesteenten
Bestanddelen gesteente
Indeling aarde
Drie hoofdtypen gesteente
Stollings-gesteente
Sediment-gesteente
Metamorf-gesteente
Bodemlagen: horizonten
Bodemlagen: formaties
Indeling gesteente
Indeling mineralen
Indeling geologie
Geologische perioden


Lagen in de bodem: formaties

Een geologische formatie is een eenheid van gesteente in de ondergrond.
De formatie is de fundamentele eenheid van de lithostratigrafie,
het wetenschappelijk vakgebied dat gesteentelagen op grond van hun zichtbare eigenschappen indeelt. De zichtbare eigenschappen van een gesteente worden samen wel de "lithologie" genoemd, ofwel het gesteentetype.

Formaties kunnen uit een homogene laag gesteente
met dezelfde lithologie bestaan,
maar dat hoeft niet het geval te zijn.
Meestal gaat het om een serie onderscheidbare lagen met een bepaalde afwisseling van lithologieŽn, vergelijkbare diktes, of vergelijkbare fossielen.


Tremp formatie in de buurt van Fontllonga.
De rode formatie bestaat uit continentale klei- en zandstenen.
De lokale dikte is ongeveer 15 meter.


In Nederland heb je ook formaties.
De doorsnede van de bodem laat meerdere formaties zien.
De formaties hier zijn mengsels van grof zand, fijn zand, klei e.d. in verschillende combinaties en mengverhoudingen.