ladyLein startpagina


Geologie start
Van geologie naar bodem
Wat is bodem
Bestanddelen bodem
Wat zit er in deze grond
Nederland grondsoorten
Vruchtbaarheid bodem
Definities gesteenten
Bestanddelen gesteente
Indeling aarde
Drie hoofdtypen gesteente
Stollings-gesteente
Sediment-gesteente
Metamorf-gesteente
Bodemlagen: horizonten
Bodemlagen: formaties
Indeling gesteente
Indeling mineralen
Indeling geologie
Geologische perioden


Definities gesteenten

Gesteente
Rots en gesteente bestaan uit stoffen die men mineralen noemt. Zo is bijvoorbeeld kalksteen een gesteente dat uit het mineraal calciet of calciumcarbonaat bestaat. Een gesteente is opgebouwd uit fragmenten, die klasten worden genoemd.


gesteente
Klast
Een klast (brok van breken) is in de petrologie (gesteentekunde) en sedimentologie een brokstuk van een gesteente, dat in een sediment of een ander gesteente is geïncorporeerd. Een klast kan een groot brokstuk of een afgeronde kei zijn, maar ook deeltjes klei of silt worden klasten genoemd. In de sedimentologie wordt ook vaak de term korrel gebruikt.


klasten in gesteente
Mineraal
Een mineraal is een natuurlijk gevormde stof die uit één soort moleculen bestaat. Die als vaste stof in de vrije natuur voorkomt en gevormd is door geologische processen.


rozenkwarts
Kristal
Een kristal bestaat uit één mineraal met een kristallijne vorm. Dat betekent dat het mineraal een regelmatig ogend uiterlijk heeft. De moleculen of atomen zijn gerangschikt volgens een regelmatige patroon. Dit geldt voor de meeste mineralen. Bij een macrokristallijn kristal is de kristalvorm met het blote oog te zien. Duidelijke voorbeelden zijn bergkristal, amethist, citrien en rookkwarts. Bij microkristallijne kristallen heb je een sterke microscoop nodig om de kristalvormen te ontdekken. Bijvoorbeeld aventurijn.

Bij niet-kristallijn zijn de atomen zonder regelmatig patroon gerangschikt. Bijvoorbeeld niet-kristallijn kwarts is glas.


bergkristal
Edelsteen
Veel edelstenen zijn kristallen, maar sommige zijn gesteenten. Een gesteente bestaat uit meerdere mineralen. Lapis lazuli, bijvoorbeeld, bestaat uit voor ruim de helft uit lazuliet, en daarnaast bevat het noseaan, hauyn, pyriet en calciet. Door de wisselende samenstelling kan het uiterlijk van de lapis lazuli uiteenlopen van diep donkerblauw tot wit met blauwe vlekken.


lapis lazuli
Erts
Erts is de benaming voor gesteente dat voor de mens nuttige mineralen bevat. Zo worden metalen bijvoorbeeld gemaakt uit de mineralen in (metaal)ertsen.

ijzererts