ladyLein startpagina


Geologie start
Van geologie naar bodem
Wat is bodem
Bestanddelen bodem
Wat zit er in deze grond
Nederland grondsoorten
Vruchtbaarheid bodem
Definities gesteenten
Bestanddelen gesteente
Indeling aarde
Drie hoofdtypen gesteente
Stollings-gesteente
Sediment-gesteente
Metamorf-gesteente
Bodemlagen: horizonten
Bodemlagen: formaties
Indeling gesteente
Indeling mineralen
Indeling geologie
Geologische perioden


Bestanddelen gesteenten

De meest voorkomende mineralen worden de gesteentevormende mineralen genoemd.
Voorbeelden van gesteentevormende mineralen zijn kwarts, veldspaat, mica's, calciet, amfibolen, pyroxenen en olivijn.

De gesteentevormende mineralen bestaan bijna uitsluitend uit negen elementen
(silicium, natrium, kalium, aluminium, zuurstof, waterstof, ijzer, magnesium en calcium).
Samen vormen deze elementen 98% van de totale massa van de continentale aardkorst.

Voor de bodem in Nederland zijn deze drie de belangrijkste:

Kwarts is een vorm van siliciumdioxide, SiO2. Het vertegenwoordigt meer dan 12% van het volume van de aardkorst (onder andere in graniet, zand).
Veldspaat is de naam voor een groep van gesteentevormende mineralen die naar schatting 60% van de aardkorst vormen. Het zijn aluminium-tectosilicaten; silicaten (silicaten zijn zouten of esters van kiezelzuur (Si(OH)4)) waarbij de silica tetraŽders in een driedimensionaal patroon gerangschikt zijn. Het woord veldspaat is afgeleid uit de Duitse woorden Feld en Spath, "een steen welke geen erts bevat". Erts is gesteente waar een delfstof in zit, bv metaal.
Mica of glimmer is de naam voor een grote groep mineralen. Deze mineralen zijn fylosilicaten. Een fylosilicaat (phyllon = blad) is een silicaat waarbij de silica-tetraŽders volgens een platige structuur gerangschikt zijn.

Mica's vormen een belangrijk gesteentevormend onderdeel van felsische (silica-rijk) vulkanische gesteenten, zoals graniet en ryoliet. Muscoviet en biotiet zijn daarin de belangrijkste mica's.

Bij erosie van deze gesteenten worden de mica's getransporteerd en verweren ze vrij gemakkelijk tot klei-mineralen.