ladyLein startpagina


Geologie start
Van geologie naar bodem
Wat is bodem
Bestanddelen bodem
Wat zit er in deze grond
Nederland grondsoorten
Vruchtbaarheid bodem
Definities gesteenten
Bestanddelen gesteente
Indeling aarde
Drie hoofdtypen gesteente
Stollings-gesteente
Sediment-gesteente
Metamorf-gesteente
Bodemlagen: horizonten
Bodemlagen: formaties
Indeling gesteente
Indeling mineralen
Indeling geologie
Geologische perioden


Indeling gesteenten


Stollingsgesteente: de mineralen
       Kwarts
Mica (glimmer)
Veldspaat
       Kaliveldspaat
       Plagioklaas
Amfibolen
Pyroxenen
Olivijnen
Magnetiet
Ilmeniet
Spinel
Granaat


Indeling der stollingsgesteenten

- Gesteente oceanische korst
    Basalt, mafisch, uitvloeingsgesteente
mineralen: amfibool, pyroxeen-olivijn en ilmeniet
Dioriet, mafisch-felsisch, gang-diepte gesteente
mineralen: pyroxeen, amfibool, plagioklaas, muscoviet en biotiet
Gabbro, mafisch, dieptegesteente
mineralen: olivijn, pyroxeen, amfibool, magnetiet, biotiet, veldspaat
- Gesteente continentale korst
    Andesiet, mafisch-felsisch, uitvloeiingsgesteente gesteente
mineralen: kwarts, plagioklaas, kaliveldspaat, pyroxeen typen, de mica's biotiet en muscoviet
Graniet, zeer felsisch, diepte gesteente
mineralen: kwarts, veldspaten (kaliveldspaat, plagioklaas), mica's (muscoviet, biotiet), amfibool
- Mantelgesteente
    Peridotiet (oa lherzoliet, harzburgiet, websteriet en duniet)
mineralen: olivijn, pyroxeen, amfibool
 
 
 
Indeling sedimentaire gesteenten

Siliciklastisch gesteente (door erosie van stollingsgesteente)
    Grind Zand Silt Klei
Carbonaatgesteente (door skeletten van dieren)
    Kalksteen Dolosteen Koralen Travertijn
Organogeen sedimentair gesteente (door planten)
    Veen Steenkool Antraciet Grafiet
Evaporiet gesteente (indamping)
    mineralen haliet, sylviet, gips, anhydriet
Pyroclastisch gesteente (door vulkanen)
    Tefra Ignimbriet Tufsteen Puimsteen
 
 
 
Indeling metamorfe gesteenten

Indeling naar compositie (waar het uit bestaat)
    Marmer kalk Kwartsiet kwarts Pyroxeniet pyroxenen
Indeling naar textuur structuur en metamorfe graad
    Leisteen plaatvorm door 1 vervorming van afwisselende laagjes kwarts, veldspaat, mica
Fylliet meer vervormd, kwarts, sericiet, chloriet (mica's) veel plaatvorm door mica (phylos = blad)
Schist nog meer vervormd, peliet (klei), mica's: muscoviet, biotiet, chloriet (schistos = gespleten)
Gneis meeste verandering, zandsteen of graniet (kleiloos) (Oudhoogduits gneistan = fonkelen)