ladyLein startpagina


Geologie start
Van geologie naar bodem
Wat is bodem
Bestanddelen bodem
Wat zit er in deze grond
Nederland grondsoorten
Vruchtbaarheid bodem
Definities gesteenten
Bestanddelen gesteente
Indeling aarde
Drie hoofdtypen gesteente
Stollings-gesteente
Sediment-gesteente
Metamorf-gesteente
Bodemlagen: horizonten
Bodemlagen: formaties
Indeling gesteente
Indeling mineralen
Indeling geologie
Geologische perioden


Metamorf gesteenten

Metamorf gesteente is gesteente dat onder invloed van temperatuur, druk of hydrothermale vloeistoffen is gerekristalliseerd of gemetamorfoseerd. Meestal gebeurt dit op grotere diepte in de aardkorst of mantel.

Metamorfe gesteenten worden gekenmerkt door metamorfe mineralen, mineralen die onder invloed van druk en temperatuur in het gesteente groeien.

De vorming van metamorf gesteente is net als bij stollingsgesteente een endogeen proces, in tegenstelling tot sedimentair gesteente, waarvan de vorming een exogeen proces is.

Indeling naar compositie
Een metamorf gesteente kan een naam krijgen vanwege de compositie die het heeft. Een marmer is een metamorf gesteente dat voornamelijk uit kalk bestaat. Verder bestaat een kwartsiet voornamelijk uit kwarts en een pyroxeniet voornamelijk uit pyroxenen.


marmer
Indeling naar textuur
De richting van de druk geeft verschillende structuren.
De druk kan van één of meerdere kanten komen en verschuivingen kunnen invloed uitoefenen.
Bijvoorbeeld leisteen ontstaat uit klei (mica-plaatjes) die onder druk in de loop van vele miljoenen jaren omgevormd wordt tot leisteen.


leisteen
Indeling naar metamorfe graad
Door verschillende mate van druk krijg je verschillende metamorfe graden.
leisteen - minst metamorf
fylliet - meer metamorf
schist - nog meer metamorf
gneiss - meest metamorfgneis