ladyLein startpagina

00. Start-filosofie

01. Inleiding

02. Einde van de mythen, Natuurfilosofen, Einde van het Lot

03. Sofisten, Socrates, Plato, Aristoteles

04. Hellenisme

05. De indo-europeanen, semieten en de vermenging

06. De middeleeuwen, Augustinus, Thomas van Aquino

07. Renaissance, Reformatie

08. Barok en rationalisme, Descartes, Spinoza

09. Empirisme, Locke, Hume, Berkeley

10. de Verlichting, Kant

11. Romantiek, Hegel, Kierkegaard

12. Naturalisme, Marx, Darwin, Freud

13. Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger

14. Existentialisme, Sartre, Beauvoir

15. Twintigste eeuw

      

Wat is filosofie?Dat is zoeken naar antwoorden op de vragen als 
    - wie zijn we
    - waarom leven we
    - hoe is de wereld geschapen
    - heeft alles een doel, gebeurt het met opzet?
    - bestaat er leven na de dood?
    - bestaat god?
    - uiteindelijk moest er toch ooit iets uit niets en niemendal zijn ontstaan...
    - hoe moeten we leven?

Het enige wat we nodig hebben om goede filosofen te worden  is het vermogen ons te verwonderen...
Door herhaalde ervaringen ga je dingen gewoon vinden en stel je geen vragen meer, kijk je niet meer.
Dat een mens een wonderlijk wezen is zijn de meeste mensen vergeten, ze zijn gewend geraakt aan zichzelf.
Kinderen verwonderen zich nog, zij zijn nog niet geautomatiseerd.

Het project van de filosofen
Niet elke filosoof denkt over alle vragen na. 
Om de gedachtegang van een filosoof te begrijpen moet het eerst duidelijk zijn welke vraag hij wil beantwoorden.