ladyLein startpagina
00. Start-filosofie
01. Inleiding
02. Einde van de mythen, Natuurfilosofen, Einde van het Lot
03. Sofisten, Socrates, Plato, Aristoteles
04. Hellenisme
05. De indo-europeanen, semieten en de vermenging
06. De middeleeuwen, Augustinus, Thomas van Aquino
07. Renaissance, Reformatie
08. Barok en rationalisme, Descartes, Spinoza
09. Empirisme, Locke, Hume, Berkeley
10. de Verlichting, Kant
11. Romantiek, Hegel, Kierkegaard
12. Naturalisme, Marx, Darwin, Freud
13. Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger
14. Existentialisme, Sartre, Beauvoir
15. Twintigste eeuw
      

Wat is filosofie?Dat is zoeken naar antwoorden op de vragen als 
    - wie zijn we
    - waarom leven we
    - hoe is de wereld geschapen
    - heeft alles een doel, gebeurt het met opzet?
    - bestaat er leven na de dood?
    - bestaat god?
    - uiteindelijk moest er toch ooit iets uit niets en niemendal zijn ontstaan...
    - hoe moeten we leven?

Het enige wat we nodig hebben om goede filosofen te worden  is het vermogen ons te verwonderen...
Door herhaalde ervaringen ga je dingen gewoon vinden en stel je geen vragen meer, kijk je niet meer.
Dat een mens een wonderlijk wezen is zijn de meeste mensen vergeten, ze zijn gewend geraakt aan zichzelf.
Kinderen verwonderen zich nog, zij zijn nog niet geautomatiseerd.

Het project van de filosofen
Niet elke filosoof denkt over alle vragen na. 
Om de gedachtegang van een filosoof te begrijpen moet het eerst duidelijk zijn welke vraag hij wil beantwoorden.