ladyLein startpagina
00. Start-filosofie
01. Inleiding
02. Einde van de mythen, Natuurfilosofen, Einde van het Lot
03. Sofisten, Socrates, Plato, Aristoteles
04. Hellenisme
05. De indo-europeanen, semieten en de vermenging
06. De middeleeuwen, Augustinus, Thomas van Aquino
07. Renaissance, Reformatie
08. Barok en rationalisme, Descartes, Spinoza
09. Empirisme, Locke, Hume, Berkeley
10. de Verlichting, Kant
11. Romantiek, Hegel, Kierkegaard
12. Naturalisme, Marx, Darwin, Freud
13. Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger
14. Existentialisme, Sartre, Beauvoir
15. Twintigste eeuw
      

Twintigste eeuw

                                      Materialisme ; Eco-filosofie ; Holisme

Na Sartre en Simone de Beauvoir was er in de twinstigste eeuw ook een opbloei en vernieuwing van andere filosofische stromingen:
Neothomisme: Gebaseerd op Thomas van Aquino
Analytische filosofie of logisch empirisme: gebaseerd op Hume, het engelse empirisme en Aristoteles
Neomarxisme
Neodarwinisme
Psychoanalyse

Materialisme

Ook een belangrijke stroming in de twintigste eeuw was het materialisme dat ook diep in de geschiedenis geworteld is: er lopen lijnen van de moderne wetenschap tot aan de presocratici: ze zoeken nog steeds naar het ondeelbare elementaire deeltje waaruit alle materie is opgebouwd.

De vragen van filosofen zijn:
- wie zijn we
- waarom leven we
- hoe is de wereld geschapen
- heeft alles een doel, gebeurt het met opzet?
- bestaat er leven na de dood?
- bestaat god?
- uiteindelijk moest er toch ooit iets uit niets en niemendal zijn ontstaan...
- hoe moeten we leven?

Deze vragen zijn nog steeds niet beantwoord. Sartre wees erop dat existentiële vragen niet voor eens en altijd beantwoord kunnen worden. Een filosofische vraag is een vraag die ieder mens zich steeds weer moet stellen. Door het stellen van deze vragen beseft men dat men leeft. Ook geeft het denken over filosofische vragen aanleiding tot wetenschappelijke en technische ontdekkingen en uitvindingen. Armstrong zei toen hij op de maan stapte: " Een kleine stap voor een mens, een grote sprong voor de mensheid." Zo betrok hij alle mensen erbij die voor hem hadden geleefd en mee gewerkt hadden aan het maan project. Want het was niet alleen zijn eigen verdienste dat hij op de maan liep.

Eco-filosofie

Ook is in de twintigste eeuw de eco-filosofie belangrijk. Ze wijzen op de grote milieu problemen. Die zijn ontstaan door de foute manier van denken in het westen. De eco-filosofen zetten vraagtekens bij de ontwikkelingstheorie waarbij de mens aan de top staat, dat de mensen de heersers over de natuur zijn. Die gedachtegang kon wel eens levensgervaarlijk blijken voor al het leven op deze planeet. Ze grijpen daarbij terug op andere culturen zoals de indiase en de culturen van oervolkeren zoals indianen op zoek naar dat wat wij zijn kwijt geraakt.

Holistische benadering

Men denkt dat de wetenschappelijke denkwijze voor een paradigma-wisseling staat. Dat betekent een fundamentele verandering in het wetenschappelijk denken. Binnen alternatieve bewegingen is deze verandering al begonnen en ligt de nadruk op een holistische benadering waarbij alles als deel van een groot geheel wordt gezien.

Maar ook daar zijn veel dingen gebakken lucht, samengevat onder de vlag van New Age. Neo-religieusiteit, neo-occultisme en modern bijgeloof zijn tegenwoordig een hele industrie geworden nu het christendom steeds minder aanhangers heeft en men niet door heeft dat veel uit je eigen onbewuste komt.

Vroeger vanaf de renaissance is de wereld geëxplodeerd: met ontdekkingsreizen ging met de hele wereld over. Nu gebeurd het omgekeerde: de wereld komt samen tot één punt op een beeldscherm. De vraag is of we aan het eind van de geschiedenis staan of aan het begin van een nieuw tijdperk. We leven niet meer in een stad of land maar in een wereldwijde beschaving. De technische ontwikkeling is de laatste tijd heel erg hard gegaan en ingrijpender geweest dan in de rest van de geschiedenis. En we staan misschien nog maar aan het begin.

Een echte filosoof houdt zijn ogen open en blijft vragen stellen zodat hij geen dogmaticus wordt. Ook al heb je nog nog nooit een witte raaf gezien toch moet je er naar blijven zoeken. Ook mogelijkheden die je niet voor mogelijk houdt moet je voor mogelijk houden anders ben je een dogmaticus en geen echte filosoof.

Terug naar top