ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(-categorieën/typen)

6. Data frames
(wat is een dataframe,
inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGplot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
- Locaties meetkastjes
- Data één meetkastje
- Meerdere meetkastjes +tijdreeks
-Waar welke meetkastjes
- KNMI data
- WAR met KNMI data
- Analyse meetkastjes
- Waarnemingen
13. Qgis
gegevens op de kaart zettenWaar zijn welke meetkastjes


1. Je kan de id's van de meetkastjes intypen.
2. Je kan alle data ophalen en met de coordinaten longitude en latitude een gebied bepalen.
Want er komen meetkastjes bij en welke ID's waar staan dat is niet up to date

1. ID's van de meetkastjes

windroos: meetkastjes net buiten Amersfoort als referentie
ids<-"11,14,19,26,31,37,41,47"

centrum, west, zuid, noord, oost
ids<-"67,60,74,22,10"

Amersfoort
ids<-"1-14,16,18-27,29-55,57-61,64-65,67,69-82,84-89,90,92-97,99-105,
107,109,110,112,113,115-123,125,127,128,130-133,139,145,148,173,174,177,
182,205,250,269,270,272-274,276,279,284,288-290,300"

Amersfoort die ook fijnstof meten
ids<-"2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2009,2010,2011,2012,
2013,2014,2015,2016,2018,2020,2021"

Utrecht
ids<-"28,108,149,161,172,175,184,196,208,296,586"

Apeldoorn
ids<-"150,151,155,621,"

Enschede
ids<-"68,114,129,136,146,176,2008"

Deventer
ids<-"606,775"

de Bilt
ids<-"28"

Tilburg
ids<-"251,264,286,361,369,370,373,378-380,387,388,401-403,410,413,416,
421,424,427,430,431,436-441,443-446,448-453,455,456,467,472,
475,477,478,480,483,486,488-490,492-495,499,500-502,504-509,560-564,
568-585,587-589,591-605,607,686-688,705-709,711-713"

Bergen Noorwegen
ids<-"210-217,219-220,222-249,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,
360,362,363,364,365,366,367,372,374,375,376,377,381,382,383,384,
385,386,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,520-549,551-559"


2. Op coordinaten sorteren

Ids moet je wel een waarde geven.
ids<-"1-2021" Alle meetkastjes worden dan opgehaald. Dus je kan rustig even weglopen want dat duurt wel even.

In R kan je ook SQL gebruiken.
Voor Amersfoort gebruik je de code:
dataAmersfoort<-sqldf("select * from data where longitude between 5.3000 and 5.5000 and latitude between 52.1000 and 52.2200)
Je kan ook de -26 graden, dat zijn foutmeldingen, en bv hoge temperaturen in de winter, dat zijn meetkastjes die binnen staan, eruit filteren.
dataAmersfoort<-sqldf("select * from data where longitude between 5.3000 and 5.5000 and latitude between 52.1000 and 52.2200
and temperature > -20 and temperature < 10")

Amersfoort:             longitude between 5.3000 and 5.5000 and latitude between 52.1000 and 52.2200
Utrecht:                  longitude between 4.9651 and 5.1718 and latitude between 52.0563 and 52.1537
Apeldoorn:              longitude between 5.9203 and 6.0439 and latitude between 52.1731 and 52.2450
Enschede:               longitude between 6.8364 and 6.9313 and latitude between 52.2011 and 52.2406
Tilburg:                   longitude between 4.9768 and 5.1248 and latitude between 51.5327 and 51.6071
Bergen Noorwegen:  longitude between 5.1292 and 5.4121 and latitude between 60.2797 and 60.4423


Terug naar top