ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(-categorieën/typen)

6. Data frames
(wat is een dataframe,
inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGPlot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenPlot


Je hebt de functie plot(), zie grafieken vectoren
En je hebt Qplot(), zie hieronder
En je hebt GGplot2(), zie GGplot2

Qplot


grafiek zonder legenda
x<-c(1,3,5,7,9)
y<-c(2,4,6,8,10)
qplot(x,y)
grafiek met legenda
x<-c(1,3,5,7,9)
y<-c(2,4,6,8,10)
t<-c("A","B","C","D","E")
types <- factor(t)
qplot(x,y,color=types)
namen<-c("A","Z","M","P","Q","B")
leeftijd<-c(2,4,6,8,10,12)
lengte<-c(75,100,125,130,145,160)
grafieklijnen<-data.frame(namen,leeftijd,lengte)

qplot(grafieklijnen$namen, grafieklijnen$lengte)
Hij zet de namen op alfabet neer vanzelf

Staafdiagram (barplot)
H <- c(7,12,6,3)
M <- c("Mies","Wim","Zus","Jet")
barplot(H, names.arg = M, xlab = "kinderen",
ylab = "leeftijd", main = "leeftijd kinderen",
border = "red", col = "blue")

GGplot2


labeltje<-c("DE lijn")
x<-c(1,2,3,4,5)
y<-c(1,2,3,4,5)
grafieklijnen<-data.frame(x,y)
ggplot(grafieklijnen, aes(x, y)) +
geom_segment(aes(xend = x, yend = y,
linetype = labeltje)) + geom_line()
of met punten: geom_point() iov geom_line()


Terug naar top