ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(categorieën/typen

6. Data frames
(tabellen, inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGPlot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenR starten


R is hoofdletter gevoelig (TRUE ipv true)
R houdt niet van spaties
R houdt ook niet van –
Gebruik _ ivp spatie of ipv –
Als er argumenten staan waarin NA gebruikt wordt dan is dat om te voorkomen dat lege cellen problemen geven

variabele waarde geven
x<-1
(x<--1 dan wordt x -1 en niet 1)
print(x)
antwoord 1
x
antwoord 1
woord print()

variabelen kunnen ook namen zijn
kattennaam<-"Huib"

3 < 4 antwoord TRUE

vergelijken altijd == gebruiken
2 + 2 == 5
antwoord FALSE

: betekent tot en met
5:9
antwoord 5 6 7 8 9

optellen
sum(1:9)
antwoord 45
sum(1, 3, 5)
antwoord 9

decimalen worden aangeduid met . ipv , want R is engelstalig

wortel
sqrt(25)
antwoord 5

machtsverheffen
5^2
antwoord 25

logaritme alleen van 10 en 2
log10(100)
antwoord 2
10log100=2
10^2 = 100

log2(8)
antwoord 3
2log8=3
2^3 = 8
log(x) is een natuurlijke logaritme

Sinus e.d. niet in graden maar in radialen
sin(0.5*pi)
antwoord 1

absoluut maakt de getallen positief (hoever ligt het getal van 0 af)
a<--1
abs(a)
antwoord 1

afronden round(y,1)
y<-5.25
antwoord 5.2
(volgens excel is 5.3 het juiste antwoord)
Note that for rounding off a 5, the IEC 60559 standard is expected to be used, ‘go to the even digit’.
Therefore round(0.5) is 0 and round(-1.5) is -2.

Zet veel code die je steeds moet kopieren en plakken in een kladblok bestand.
Geef het een naam met extensie R.
Zet het ergens neer (geen spaties gebruiken in mapnamen of bestandsnamen)
Dan kan je met één commando de code laten runnen.

Lijst met bestanden (voorbeeld: in de directory R die op C staat)
list.files("C://R/VB")
antwoord
bestandsnaam.R
nogeenbestand.txt

Runnen van code dat in een bestand staat, dat heeft de extensie R
source("C://R/VB/bestandsnaam.R")

Terug naar top