ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, mean, standaard defiatie)

5. Factoren
(categorieën/typen

6. Data frames
(tabellen, inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGPlot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenDe programmeertaal R
Download en installeer R: https://cran.r-project.org/

Na het installeren heb je de basis package van R.
Maar dan mis je nog functies.
Daarom moet je nog libraries installeren en laden.
Hieronder de libraries die de functies bevatten die op deze website gebruikt worden.

Installeren en laden libraries:
install.packages("ggplot2") daarna en elke keer library laden met
install.packages("plyr") daarna en elke keer library laden met
install.packages("dplyr") daarna en elke keer library laden met
install.packages("stringr") daarna en elke keer library laden met
install.packages("plotly") daarna en elke keer library laden met
install.packages("reshape2") daarna en elke keer library laden met
install.packages("sqldf") daarna en elke keer library laden met
install.packages("data.table") daarna en elke keer library laden met
install.packages("lubridate") daarna en elke keer library laden met
install.packages("scales") daarna en elke keer library laden met
install.packages("magrittr") daarna en elke keer library laden met
library("ggplot2")
library("plyr")
library("dplyr")
library("stringr")
library("plotly")
library("reshape2")
library("sqldf")
library("data.table")
library("lubridate")
library("scales")
library("magrittr")
Je kan de rechter kolom in één keer kopieren en in R plakken.

Of installeren en laden via menu: Packages --> install of load package
Mocht je een functie gebruiken die hij niet kent,
zoek uit in welke library die zit en installeer deze en laden met library()

Terug naar top