ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
-categorieën/typen

6. Data frames
(tabellen, inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGPlot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenFactoren


Een factor is een verzameling namen die categorieŽn of typen aanduiden.

Geef een serie waarden.
Met factor bepaal je welke types (unieke waarden) er in zitten.
Dit wordt door R levels genoemd.

ding<-c(100,200,100,300,200,300)
prijs<-c(500,100,200,300,300,100)
plot(ding,prijs)
antwoord een grafiek met rondjes
types<-factor(ding)
plot(ding, prijs, pch=as.integer(types))
antwoord elk type een verschillende puntvorm
pch gebruikt nummers om punttypes aan te geven
StringVoorLegenda<-c("ding 1","ding 2","ding 3")
legend("topright", StringVoorLegenda)
antwoord een grafiek met legenda erbij
ipv de legenda-items in te typen
kan je ze verkrijgen door de functie levels
legend("topright", levels(types), pch=1:length(levels(types)))
opmaak van de punten
bron<-1:30
plot(bron,
cex = 2,
lwd = 1,
pch = 1:25,
col = "red",
bg = "black",
main = "Grafiek 1 t/m 30" )

cex - hoe groot moeten de punten worden
lwd - hoe breed moet de lijn worden
        waarmee ze getekend worden
pch - welk symbool krijgen de punten, er zijn er 25
        hun namen zijn de nummers 1 t/m 25
col - welke kleur moeten de punten krijgen
bg - achtergrond kleur bij puntvormen 21:25
main - titel van de grafiekTerug naar top