ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(-categorieën/typen)

6. Data frames
- wat is een dataframe
- inlezen txt en csv bestanden
- twee bestanden samenvoegen

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGPlot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenData frames


Wat is een dataframe

Een dataframe is een ander woord voor een tabel.

types<-c("tv","computer","dvd","tv","dvd","tv","computer")
aantal<-c(2,1,1,3,2,3,1)
prijs<-c(100,500,150,300,50,200,400)
winkel<-data.frame(types,aantal,prijs)
print(winkel)

kolommen laten zien dmv $ teken
winkel$types
antwoord tv computer dvd tv dvd tv computer
Levels: computer dvd tv


Bestanden in R inlezen


Kijken welke bestanden er in een directory staan
list.files("C://R/VB")
[1] "winkel-elec.csv"
[2] "winkel-leeftijd.txt"

Je kan de data van bestanden in R inlezen

van tekstbestand txt
read.table()
scheidingsteken tab wordt aangeduid met \t
scheidingsteken spatie wordt aangeduid met ""

van csv
read.csv ()
als je punten gebruikt voor decimalen
read.csv2()
als je komma's gebruikt voor decimalen

csv bestand (maak je met excel)
read.csv2("C://R/VB/winkel-elec.csv")
tekst bestand (ook met excel maken)
read.table("C://R/VB/winkel-leeftijd.txt", sep="\t", header=T)
Aangeven dat scheidingsteken een tab is \t
Of "" als het een spatie is
Aangeven dat de eerste rij kolom titels zijn met header=TRUE of T
Tekstbestanden .txt ook met excel maken !!!
Anders geeft hij een error. Bewaren als txt voor DOS (als je windows hebt)

Twee tabellen samenvoegen merge()


Als beide dataframes hetzelfde zijn opgebouwd en
één kolom hetzelfde hebben, dan kan je ze samenvoegen.
Beide als txt bestand met kolom "types" als dezelfde kolom:
winkel<-read.table("C://R/VB/winkel-elec.txt", sep="\t", header=T)
extra<-read.table("C://R/VB/winkel-leeftijd.txt", sep="\t", header=T)
WinkelTotaal<-merge(x=winkel,y=extra)

Dataframe bewaren als extern bestand, exporteren

Als je een dataframe hebt en bewerkingen erop gedaan hebt dan kan je het resultaat bewaren
write.table(Hetbewerktedataframe, "PadMetBestandsnaam.txt", sep="\t")
write.table(WinkelTotaal, "c://R/VB/WinkelTotaal.txt", sep="\t")

Tabel van een website

Als de tabel een csv bestand is dan
read.csv("http://pagina.nl/OpenData/Boeiend.csv")

Terug naar top