ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
- min, max, gemiddelde
- standaard defiatie

5. Factoren
(categorieën/typen

6. Data frames
(tabellen, inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGPlot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenStatistieken


Minimum, maximum, gemiddelde

a<-c(7,1,5,9,2,8,4)
Laagste waarde in een reeks min()
min(a)
antwoord 1

Hoogste waarde in een reeks max()
max(a)
antwoord 9

Gemiddelde mean()
mean(a)
antwoord 5.142857

Maak een grafiek en voeg dan de lijn voor het gemiddelde toe
h voor als het een horizontale lijn moet zijn
v voor als het een vertikale lijn moet zijn
barplot(a)
abline(h=mean(a))
gemiddelde = 5,14

echte gemiddelde en "gevoels" gemiddelde
a<-c(7,1,5,9,2,8,4,25)
mean(a)
antwoord 7.625 het echte gemiddelde
median(a)
antwoord 6 het gevoelsgemiddelde
één hoge waarde maakt het echte gemiddelde hoger
maar gevoelsmatig klopt dat dan niet meerStandaard defiatie

De standard deviatie geeft aan hoeveel er gemiddeld afgeweken wordt van het gemiddelde.

De standaard defiatie wordt bepaald met de functie sd()
a<-c(2,4,6,8,10)
x<-mean(a)
print(x)
antwoord 6
x<-sd(a)
print(x)
antwoord 3.162278

In de grafiek zetten
barplot(a)
abline(h=mean(a)+x) (is 9.162278)
abline(h=mean(a)-x) (is 2.837722)

De variantie

De variantie is in de statistiek een maat voor de spreiding van een reeks waarden, dat wil zeggen de mate waarin de waarden onderling verschillen.
Hoe groter de variantie, hoe meer de afzonderlijke waarden onderling verschillen, en dus ook hoe meer de waarden van het "gemiddelde" afwijken.
De variantie meet min of meer het gemiddelde van het kwadraat van deze afwijkingen.
a<-c(20,24,26,28,30)
x<-var(a)
print(x)
antwoord 14.8


Terug naar top