ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(-categorieën/typen)

6. Data frames
(wat is een dataframe,
inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGPlot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenCorrelatie


Tekstbestanden .txt ook met excel maken !!! Anders geeft hij een error.
Bewaren als txt voor DOS als je met windows werkt.
De bestanden die ik gemaakt heb om te oefenen staan bij mij in de map C://R/VB

list.files("C://R/VB")
"land-piraterij.txt"
"land-rijkdom.txt"

read.table("C://R/VB/land-rijkdom.txt", sep = "\t", header = T)


read.table("C://R/VB/land-piraterij.txt", sep = "\t", header = T)


rijkdom<-read.table("C://R/VB/land-rijkdom.txt", sep = "\t", header = T)
piraterij<-read.table("C://R/VB/land-piraterij.txt", sep = "\t", header = T)
rijkdompiraterij<-merge(x=rijkdom,y=piraterij)
print(rijkdompiraterij)


Maak een grafiek van rijkdom tov (software)piraterij
plot(rijkdompiraterij$Rijkdom,rijkdompiraterij$Piraterij)


Het lijkt alsof er een negatieve correlatie is tussen rijkdom en piraterij.
Kijken of dat zo is:
cor.test(rijkdompiraterij$Rijkdom,rijkdompiraterij$Piraterij)
antwoord is een heel verhaal:
data: rijkdompiraterij$Rijkdom and rijkdompiraterij$Piraterij
t = -4.2258, df = 2, p-value = 0.0517
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.9989476 0.1442825
sample estimates: cor -0.9483041
Het gaat om de p-value. Als die kleiner is dan 0,05 dan is er een correlatie

Je kan een lijn maken, waarmee je de ontbrekende/tussenliggende waarden kan voorspellen.
de lm functie:
lm(antwoord-variabele ~voorspelling-variabele) of lm(y-as~x-as)
Maak de lijn (maar dan zie je hem nog niet)
line <- lm(rijkdompiraterij$Piraterij ~ rijkdompiraterij$Rijkdom) (niet andersom)
Voeg de lijn toe aan de grafiek
abline(line)Terug naar top