ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

- wat is een vector
- vector grafieken, plot()
3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(categorieën/typen

6. Data frames
(tabellen, inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGPlot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenVectoren


- Wat is een vector
- Grafieken van vectoren met de functie plot()

Kies uit menu hiernaast

Terug naar top