ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
een rij waarden

- wat is een vector
- vector grafieken, plot()
3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(categorieën/typen

6. Data frames
(tabellen, inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGPlot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenGrafieken van vectoren: de functie plot

barplot met labels
maak een vector: y<-c(2,4,6)
geef de waarden namen: names(y)<-c("A","B","C")
printen als staafdiagram: barplot(y)
barplot(1:100)
a<-c(1,2,3)
b<-c(4,5,6)
a+b
antwoord 5,7,9
barplot(a+b)
De plotfunctie gebruikt 2 vectoren,
één voor de x-as en één voor de y-as.
x<-seq(0,2*pi,0.5)
y<-sin(x)
plot(x,y)
Lijntypes en kleur
Je kan de plot verschillende lijntypes geven en een kleur geven
lijntypes: zie tabel hieronder
kleur: col="blue"
lijndikte: lwd=10
titel: main="Voorbeeld"
xlab een titel voor de x-as
ylab een titel voor de y-as

x<-c(1,3,5,7,9)
y<-c(2,4,6,8,10)
plot(x,y,type="b", col = "red", lwd=5, main="Voorbeeld", xlab="dingen", ylab="aantal")


Terug naar top