ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(-categorieën/typen)

6. Data frames
(wat is een dataframe,
inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGplot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
- Locaties meetkastjes
- Data één meetkastje
- Meerdere meetkastjes +tijdreeks
- Waar welke meetkastjes
- KNMI data
- WAR met KNMI data
- Analyse meetkastjes
- Waarnemingen
13. Qgis
gegevens op de kaart zettenWaarnemingen planten bloei


# schrijf het beginmoment van je grafiek in een variabele, genaamd start
start<-"2016-01-01,00:00"

# schrijf het eindmoment van je grafiek in een variabele, genaamd end
end<-"2018-01-01,00:00"

# haal de data op van de server van Meet je Stad
data<-read.table(paste("http://meetjestad.net/data?type=observations&start=",start,"&end=",end,"&format=csv", sep=""), sep="\t", header=T, fill=T)

#het programma vertellen hoe de datum in elkaar zit
ts<-as.POSIXct(data$datum, origin="1970-01-01", tz="UTC")

# maak een stippenplot van de data
ggplot(data, aes(ts,soort_nl )) + geom_point( aes(ts,soort_nl))+ theme_minimal() + labs(title = "Observations per species, 1 jan 2016 tot 1 jan 2018")


Hoe heten de kolommen bij de waarnemingen


De eerste 5 rijen


Haal de gegevens op van één soort
sneeuwklokje<-sqldf("select soort_nl, datum, notitie from data where soort_nl='Sneeuwklokje'")

Terug naar top