ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(-categorieën/typen)

6. Data frames
(wat is een dataframe,
inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGplot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
- Locaties meetkastjes
- Data één meetkastje
- Meerdere meetkastjes +tijdreeks
- KNMI data
- WAR met KNMI data
- Analyse meetkastjes
- Waarnemingen
13. Qgis
gegevens op de kaart zettenData van één meetkastje van de WAR


# kies een sensor
id<-121
# haal de data op van de server van Meet je Stad
data<-read.table(paste("http://meetjestad.net/data?type=sensors&ids=",id,"&format=csv", sep=""), sep="\t", header=T)


# maak een niet zo mooie grafiek
plot(as.POSIXct(data$timestamp), as.POSIXct(data$timestamp), type="l")

# Maak een mooiere grafiek
ggplot(data, aes(as.POSIXct(data$timestamp),temperature), colour = as.factor(id)) +
geom_line(aes(group = as.factor(id)) )


Meetkastje 121 bestaat sinds half oktober 2017
Hij stond de eerste week binnen
Het was half oktober niet zo warm als de grafiek aangeeft
De grafiek is gemaakt half januari
Deze code haalt alle data van één meetkastje op.

# kies een sensor
id<-22
# haal de data op van de server van Meet je Stad
data<-read.table(paste("http://meetjestad.net/data?type=sensors&ids=",id,"&format=csv", sep=""), sep="\t", header=T)
# maak de grafiek
plot(as.POSIXct(data$timestamp), data$temperature, type="l")
# even wachten .....


# En de mooiere versie
ggplot(data, aes(as.POSIXct(data$timestamp),temperature), colour = as.factor(id)) +
geom_line(aes(group = as.factor(id)) )


Blijkbaar is er wat aan de hand met het meetkastje, het is op eens -26 graden
Data-analyse is niet zo makkelijk, er is altijd wel wat .....Terug naar top