ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(-categorieën/typen)

6. Data frames
(wat is een dataframe,
inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGplot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
- Locaties meetkastjes
- Data één meetkastje
- Meerdere meetkastjes +tijdreeks
- Waar welke meetkastjes
- KNMI data
- WAR met KNMI data
- Analyse meetkastjes
- Waarnemingen
13. Qgis
gegevens op de kaart zettenData van één meetkastje van de WAR (alle data)


# kies een sensor
id<-121
# haal de data op van de server van Meet je Stad
data<-read.table(paste("http://meetjestad.net/data?type=sensors&ids=",id,"&format=csv", sep=""), sep="\t", header=T, fill=T)


# maak een grafiek - manier 1
plot(as.POSIXct(data$timestamp), as.POSIXct(data$timestamp), type="l")


# Maak een grafiek - manier 2
ggplot(data, aes(as.POSIXct(data$timestamp),temperature), colour = as.factor(id)) +
geom_line(aes(group = as.factor(id)) )


Soms komt de waarde -26°C voor. De waarde -26°C wordt gebruikt voor een probleem. Het is dus niet echt -26°C graden in Nederland.

Voor fijnstof wijzig je "temperature" in "PM10" of "PM2.5".
ggplot(data, aes(as.POSIXct(data$timestamp),PM10), colour = as.factor(id)) +
geom_line(aes(group = as.factor(id)) )


Voor licht wijzig je "temperature" in "light".
ggplot(data, aes(as.POSIXct(data$timestamp),light), colour = as.factor(id)) +
geom_line(aes(group = as.factor(id)) )


Terug naar top