ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(-categorieën/typen)

6. Data frames
(wat is een dataframe,
inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGplot2
- lijn diagrammen
- staaf diagrammen
- taart diagrammen
10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenGG2plot


Taart diagram (hoeveel % van het geheel)


Taart diagram
naam<-c("man","vrouw","kind")
aantal<-c(25,25,50)
mensenaantal<-data.frame(naam,aantal)


ggplot(mensenaantal, aes(x="", y=aantal, fill=naam)) +
geom_bar(width = 1, stat = "identity") + coord_polar("y", start=0)
Kleuren zelf bepalen
ggplot(mensenaantal, aes(x="", y=aantal, fill=naam))+
geom_bar(width = 1, stat = "identity") + coord_polar("y", start=0) +
scale_fill_manual(values=c("#FF0000", "#00FF00", "#0000FF"))
Kleuren zijn de codes die html ook gebruikt


Terug naar top