ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen (tabel)
- wat is een matrix
- grafieken
4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(categorieën/typen

6. Data frames
(tabellen, inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGPlot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)


Wat is een matrix


Een matrix is een tabel

Als je zelf tabellen maakt, maakt ze dan zo:
naam   aantal   prijs
one          1         10
two          2         20

en niet zo:
naam   one   two
aantal   1      2
prijs    10    20

Een matrix is een tabel met rijen en kolommen
matrix(waarden, rijen, kolommen)
a <- 1:12
matrix(a, 3, 4)


hetzelfde op een andere manier
tabelA<-c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
dim(tabelA)<-c(3,4)
print(tabelA)


waarden opvragen uit de matrix, met [] ipv ()
matrix[rij, kolom]
tabelA[2,3]
antwoord 8

hele rij ophalen (de komma moet blijven)
tabelA[2,]
antwoord 2 5 8 11
hele kolom ophalen
tabelA[,3]
antwoord 7 8 9

meerdere kolommen of rijen ophalen
tabelA[,2:3]


nieuwe waarde geven aan item in de matrix
tabelA[1,1]<-13
print(tabelA)


een rij verwijderen
data<-data[-1,] (verwijdert de eerste rij)
VB1matrix<- matrix(a, 3, 4)

VB1matrix<-VB1matrix[-2,]


Kolommen namen geven
colnames(tabelnaam)<-c("kolom01","kolom02","kolom03","kolom04")
colnames(VB1matrix) <- c("A", "B", "C", "D")


hoe heten de kolommen van de tabel
colnames(tabelnaam) voor de kolommen
colnames(VB1matrix)
antwoord: "A" "B" "C" "D"

rownames(tabelnaam) voor de rijen

lege kolom toevoegen met cbind()
NA betekent leeg
VB1matrix<-cbind(VB1matrix, NA)
kolom vullen
VB1matrix[1,5]<-25
VB1matrix[2,5]<-"xyz"
VB1matrix[3,5]<-100
kolomnaam geven
colnames(VB1matrix) <- c("A", "B", "C", "D","E")


aantal rijen en kolommen tellen
nrow(tabel) telt het aantal rijen in een tabel
nrow(VB1matrix) antwoord 3
ncol(tabel) telt aantal kolommen in tabel
ncol(VB1matrix) antwoord 5

head(tabel) geeft de eerste paar rijen
tail(tabel) geeft de laatste paar rijen


Terug naar top