ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen (tabel)
- wat is een matrix
- grafieken
4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(categorieën/typen

6. Data frames
(tabellen, inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGPlot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)


Grafieken met matrixen

Deze matrix met de naam hoogte heeft 10 rijen en 10 kolommen, allemaal met waarde 1
hoogte<-matrix(1,10,10)
zet een aantal cellen op een andere waarde
hoogte[5,5]<-2
hoogte[2,2]<-3
hoogte[8,8]<-4
hoogte[8,2]<-5
hoogte[2,8]<-6

maak een perspectief grafiek
persp(hoogte)
dezelfde grafiek maar minder uitgerekt
persp(hoogte,expand=0.2)
wijzig nog een paar waarden
print(hoogte)
maak een contour grafiek
contour(hoogte)
grafiek met kleuren
image(hoogte)


Terug naar top