ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(-categorieën/typen)

6. Data frames
(wat is een dataframe,
inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGplot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
(o.a.if else, for, while, string, datum)

11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zetten

- Hoe werkt Qgis
- Meetkastjes data voor Qgis
- Qgis hittekaart
- Hij doet raar !!!


Qgis werking puntenkaart

Qgis zet data op de kaart.
Hiervoor heb je een txt of csv bestand nodig dat minimaal de kolommen bevat met:
latitude = breedte, noord is positief en zuid is negatief
longitude = lengte, oost is positief en west is negatief
waarde = een kolom met getallen, bv temperature of huminity (luchtvochtigheid)
en verder mogen er kolommen met bv namen of id of iets dergelijks bij zijn

De data van de meetkastjes voldoet aan de eisen


Je laadt het bestand in Qgis.
Geef aan welke kolom de x-as (longitude OL) en welk de de y-as (latitude NB) is
Kaart laag toevoegen
Mooi maken
Klaar

Als je zelf een bestand wilt maken:
je kan met https://www.google.nl/maps/ de positie opzoeken.
Doe op de te bepalen plek rechter muisknop en kies Wat is hier?
Dan laat hij de coordinaten zien


Iemand heeft bv in kaart gebracht waar de huisdieren in de wijk wonen.
Er is een kolom voor OL en voor NB
En een kolom met een waarde, getallen.
1 zijn katten en 2 zijn honden
Je kan er niet kat en hond neer zetten, want dat zijn geen getallen
en Qgis wil getallen voor zover ik uitgevonden hebLees de tabel in Qgis:
Engels: menu boven --> Layer --> Add Layer -->Add Text Layer
Nederlands: menu boven --> Kaartlagen --> Laag toevoegen --> Tekstgescheiden kaartlaag toevoegen
Dan kom je hier

1. Zoek het bestand op dat je wilt gebruiken (browse)
2. Kies zelfgekozen tekstscheiders (Custom delimiters)en vink tab (Tab) aan,
of als je een csv hebt kies dan die
3. Geef aan welke kolom de X-as is, die met de longitude
4. Geef aan welke kolom de Y-as is, die met de latitude
OK
Dan kom je bij een scherm waar je WSG 84 moet kiezen
OK
En dan heb je een leeg scherm met puntjes zonder kaart
Ga naar menu boven en kies Web --> QuickMapSerices --> OSM --> OSM standaard
zowel in engels als in nederlands
Staat er onder Web geen QuickMapSerices kijk dan bij menu plugins tabblad geinstalleerd of er een x voor staat.
Dit laadt de layer met de kaart.
Nu kan je inzoomen door aan het wieltje van je muis te draaien


Maar nog niet zo mooi, punten vallen niet op en je ziet niet wat soort dier het is en niet wie het is.
Doe rechter muisknop links onder op de layer met de naam van je bestand
De andere is de kaart, daar doe je niets mee

Kies dan voor eigenschappen

Het scherm heeft links een menu
Met algemeen doe je niets
Klik op Stijl

1.In het midden ze je Grootte staan, dit is de grootte van de punten
Maak hier 3 van voor grotere punten
2. Ga boven in naar Enkel symbool en zet deze op gradueel

Kies je eigen kleurenIn dit voorbeeld zijn 2 kleuren genoeg want we hebben alleen een 1 (kat) en een 2 (hond)
Alleen de buitenste dingetjes laten staan
Bij meerdere waarden zoals temperatuur dan wil je wel veel kleuren-verloop en laat je die dingetjes staan

Kies bij kolom voor soort, die kolom bepaalt welke kleur de punten moeten krijgen

Kies het aantal klassen dat je wilt hebben
Dat is het aantal stappen tussen de laagste en de hoogste waarde
In het voorbeeld 2
Klik dan op Classificeren

De 1 (katten) zijn nu rood en de 2 (honden) zijn nu blauw

Ga nu links in het menu naar labels
Kies bovenin Labels voor deze laag weergeven

Kies daaronder welke kolom op de labels moet komen, kies naam

Kies daaronder bij grootte de grootte van de letters, bv wat groter
Kies bij lettertype een goed leesbaar lettertype, bv Arial Black
Ok, het is gereedKies bij menu boven --> Beeld --> Panelen ook voor Laag opmaken.
Dan krijg je dit hele verhaal hierboven netjes opzij van je scherm.
Niet vergeten rechts onder op Apply te klikken, anders worden wijzigingen niet doorgevoerd.
Als je werkbalken hebt dan zit het ook hier


Ook leuk, afstanden meten.
Als je die niet hebt,
Bij menu boven --> beeld --> werkbalken, allemaal aanzetten dan zet het er wel bij.

Klik op meten, je krijgt een scherm, zet dat zonodig opzij
Klik op de startplaats totdat je een punt hebt
Dan op de hoek van de straat weer een klik, zo maak je een route
Elke klik wordt weergegeven in meters en hij telt alles bij elkaar op
Het uitlaat-rondje van Rambo blijkt 2,1 km te zijnTerug naar top