ladyLein startpagina

0. R install & library
1. R start
2. Vectoren
(een rij waarden)

3. Matrixen
(tabellen)

4. Statistieken
(min, max, gemiddelde, standaard defiatie)

5. Factoren
(-categorieën/typen)

6. Data frames
(wat is een dataframe,
inlezen txt en csv bestanden)

7. Correlatie in de grafiek
8. Plot
9. GGplot2
(lijn, staaf, taart)

10. Functies
if else, for, while, repeat
quantile, aggregate

string
datum
11. SQL / dplyr
(gegevens ophalen uit tabellen)

12. WAR meetkastjes en KNMI
(data ophalen en in grafiek zetten)

13. Qgis
gegevens op de kaart zettenFuncties


Een string is tekst.

Een string

x<-"Hallo"

Meerder strings aan elkaar plakken

a <- "Hello"
b <- 'How'
c <- "are you? "
print(paste(a,b,c))
antwoord "Hello How are you? "
print(paste(a,b,c, sep = "-"))
antwoord "Hello-How-are you? "
print(paste(a,b,c, sep = "", collapse = ""))
antwoord "HelloHoware you? "

Naar hoofdletters toupper() of naar kleine letters tolower()

toupper("Changing To Upper")
antwoord "CHANGING TO UPPER"
tolower("Changing To Lower")
"changing to lower"

Stringbewerking substr() deel van de string eruit halen of vervangen

z<-substr(x,first,last) eruit halen, <- gaat van de functie weg
substr(x,first,last)<-"#" vervangen, <- gaat naar de functie toe
x is de bron string
first is de positie van het eerste karakter
last is de positie van het laatste karakter

Een deel van de string eruit halen

z<-substr("Hallo-Hoi", 4, 5) z antwoord "lo"

Vervang een deel van de string

x <- "Hallo-Hoi"
substr(x,6,6)<-"#"
x antwoord "Hallo#Hoi"

x = c("may", "the", "force", "be", "with", "you")
substr(x, 2, 2) <- "#"
x antwoord "m#y" "t#e" "f#rce" "b#" "w#th" "y#u"

x = c("may", "the", "force", "be", "with", "you")
substr(x, 2, 3) <- c("##", "@@")
x antwoord "m##" "t@@" "f##ce" "b@" "w##h" "y@@" (om en om vervangen)

Spaties voor en achter weghalen str_trim()

str_trim(string, side = "both")
Dit doe je voordat je gaat tellen hoeveel characters een string heeft.

Tel het aantal characters in een string nchar()

nchar("Count the number of characters")
antwoord 30

Wat voor type is het typeof()

typeof("abc")
antwoord "character"
typeof(123)
antwoord "integer"

Omzetten van getal naar string

as.character()
z<-1
s<-paste("z=",as.character(z))
print(s)
antwoord "z= 1"

Terug naar top