ladyLein startpagina


Start

Software Installeren

Serie en Parallel

Gegevens Arduino en onderdelen

Basis programmeren

Arduino project 01
Onderdelen uitrekenen: lampjes laten knipperen

Arduino project 02
Interactie: drukknop en sirene met zwaailicht (buzzer met blauw ledje)Basis programmeren


Uitleg over de codes waarmee je programmeert vindt je hier: uitleg programmeer-codes Arduino

Soorten constanten en variabelen

Constanten houden altijd dezelfde waarde. Hun naam wordt met hoofdletters geschreven.
Tussen de woorden een _ bijvoorbeeld LED_ROOD
Constanten die de programmeertaal gereserveerd heeft zijn HIGH en LOW, INPUT en OUTPUT.


Variabelen hebben een variabele waarde tijdens de uitvoer van het programma. Je hebt verschillende soorten variabelen. Voor hun naam zet je het type en dan de naam, kies een toepasselijk woord.
integer = int Hier zet je een geheel getal in, positief of negatief. Max int = 16 bit = -32,768 tot 32,767
Bijvoorbeeld:
int BoeiendGetal = 0, nieuwBoeiendGetal = 1
BoeiendGetal = nieuwBoeiendGetal
boolean = boolean 1 bit true or false, HIGH of LOW, 1 of 0. Bijvoorbeeld boolean DrukknopAanUit
string = string voor een reeks letters en tekst, heeft een variabele lengte
String Naam = "Arduino"; Zo wijzig je ook: Naam = "ArduinoUno"

Je declareert een string als char Naam[] = "Naam";
De string heeft 1 character om het einde aan te geven dus deze string is 5 characters lang.
Hij telt vanaf 0, dus zijn de posities in de string 0, 1, 2, 3, 4.
Wil je 1 letter printen dan zet je Serial.println(Naam[3]); // print "m"
Wil je de waarde van de hele string wijzigen dan gebruik je stringcopy: strcpy(Naam, "Huib");
Wil je 1 character wijzigen dan gebruik je enkele kommaatjes: Naam[0] = 'R';
Wil je een kortere string dan moet je het laatste character zelf op 0 zetten:
Naam[0] = 'M'; Naam[1] = 'a'; Naam[2] = 'x'; Naam[3] = 0;
Je kan cijfers 0 t/m 255 in een char zetten, dan geen kommaatjes gebruiken (een char is 1 byte = 8 bit)
byte Voor kleine getallen, 8 bit 0 to 255.
long Voor hele grote getallen, 32 bit -2.147.483.648 tot 2.147.483.647
float = float Hier zet je getallen met decimalen in. float 32 bit -3,4028235E+38 to 3,4028235E+38

Scoop
Declareer je de constanten en variabelen boven aan de sketch dan zijn ze global, overal te begruiken in het programma. Declareer je ze binnen de setup() of de loop() dan zijn ze alleen bruikbaar binnen die setup functie of die loop functie en dat heet local.